Skab fokus på de strategiske mål med effektiv målstyring

Gør summen af alle operative og taktiske initiativer i organisationen til en effektiv katalysator for at nå de overordnede strategiske mål

Når tallene taler, retter vi kursen mod målet

Vi taler utrolig meget, om det vi ikke kan gøre noget ved. Lær jeres organisation at fokusere på det, hver enkelt har indflydelse på, og hvordan de kan påvirke, at de strategiske mål nås.

Når alle i organisationen ved, hvordan de kan påvirke målet hurtigere og mere effektivt, så arbejder de målrettet.

Carsten Lemtoft Olsen har udviklet et koncept for effektiv målstyring, der skaber transparens for alle mål i organisationen og øger eksekveringskraften – både for den enkelte, teams, afdelinger og organisationen.

Forbedringsledelse skaber varige forandringer og motiverede medarbejdere. Resultaterne fra virkelige cases viser blandt andet:

– En øget indtjening på 15 millioner kroner på ét år
– 500 forslag til forbedringer fra medarbejderne selv
– Markant fremgang i faktureringsgraden.

70 procent af alle store forandringer mislykkes

Årsagen er ofte, at ledelsen ikke kigger på helheden, og at organisationen ikke engagerer sine medarbejdere effektivt i processen

Kilde: Harvardprofessor John P. Kotter

Øg tempoet og styr direkte mod målet

Du ved, hvor I skal hen, men organisationen flytter sig ikke i det ønskede tempo. De igangsatte tiltag bliver ikke implementeret hurtigt nok, og du er i tvivl om hvorvidt, l når de fastlagte mål. Carsten Lemtoft Olsen tilbyder facilitering og nye værktøjer til effektiv målstyring.

Temporært ledelsestomrum

Du står med en konkret opgave, der skal løses, et område, der skal have ekstra fokus, et vigtigt mål, der skal nås. Men du har ikke ressourcerne eller de rette kompetencer. Kort sagt du står med et temporært ledelsestomrum. Carsten Lemtoft Olsen tilbyder interim lederskab eller projektledelse.

Få styr på prioriteterne og få ny energi

Står du med en ledelsesmæssig udfordring, hvor målet er uskarpt eller løsningen diffus. Har du brug for at få vendt en operativ, taktisk eller strategisk udfordring, inden du præsenterer den for de øvrige interessenter? Få ledelsessparring og coaching på aktuelle problemstillinger. Træk på Carsten Lemtoft Olsens erfaringer.

Carsten Lemtoft Olsen

Med 16 års ledelseserfaring på topplan hos Novo Nordisk, Danisco, CCL Label og Stenqvist sætter Carsten Lemtoft Olsen overliggeren højt og har en tro på, at ambitiøse mål kan nås til tiden. Det kræver ofte et langt sejt træk og implementering af nye, bæredygtige løsninger. Carsten Lemtoft Olsen har erfaring som Corporate VP, VP Production, Sales Director/GM og Department Manager.

Cases

Håndfast projektledelse, målstyring og ledelsessparring har resulteret i en række succeshistorier.
Læs historien om Aquaporin og Bavarian Nordic

Стабильно высокий спрос на услуги азино 777 обеспечивает высокое качество софта и лояльное отношение специалистов техподдержки к каждому клиенту.