Tallene taler sit tydelige sprog

Sætter I mål på alle handlinger i organisationen, så opnår I de strategiske mål.
Carsten Lemtoft Olsen tilbyder en faciliteret målstyringsproces, der løfter organisationen til næste niveau.

Når organisationen ikke flytter sig i det ønskede tempo, er årsagen ofte, at der ikke er sammenhæng mellem strategien og de operationelle handlinger. Med ’hands on’-værktøjer kan I sikre, at I når jeres mål i alle led i organisationen.

Skarpt fokus på konkrete mål

Med målstyring sætter I i fællesskab fokus på det, som kan måles på. Det vil sige KPI’er som eksempelvis dækningsbidrag pr. kunde, spild pr. komponent, effektivitet pr. medarbejder, salgsmøder pr. dag. Ugentlige målstyringsmøder visualiserer individuelle og fælles mål og gør tiltag meget konkrete og nærværende. Det er med til at sikre synlighed, fokus og struktur på ansvar, fordeling og prioritering af opgaver. Som facilitator syretester Carsten Lemtoft Olsen de SMART-mål, I har sat op eller hjælper jer med at definere dem. Dernæst sikrer vi i fællesskab forankringen af de nye værktøjer, så alle arbejder i samme retning.

Transparens i alle led giver forståelse for strategiske mål

For at sikre sammenhæng, koordinering, ledelse, rettidighed, synlighed og status er en visualisering på tavler og periodisk opfølgning på alle niveauer en nødvendighed. Sammen sikrer vi, at I opnår transparens fra medarbejdernes operationelle handlinger til de overordnede strategiske mål. Det skaber fokus på jeres kerneområder og øger eksekveringskraften markant, fordi alle kan se, hvordan de kan bidrage til at påvirke de overordnede mål. Det giver medarbejderne klare prioriteter og mål, de kan identificere sig med.

Involvér medarbejderne, så alle tager ejerskab

Når data bliver synlige og jordnære for den enkelte, viser erfaringerne, at alle i organisationen tager langt større ejerskab og medansvar. Målstyring involverer alle medarbejdere til at sætte egne mål – uden at presse doktriner og færdige tavler ned over hovedet på dem. Det gør ofte målene mere ambitiøse. Medindflydelse motiverer og resulterer desuden i en hel række af optimerings- og spareforslag fra medarbejderne selv. Det giver jer et værktøj, hvor I har konstant fokus på forbedring af måden, I arbejder på så som mindre spild, effektiv udnyttelse af ressourcer på en sag osv.

I “spiller hinanden gode” med erfaringsudveksling og resultater

Det er typisk i detaljen, at udfordringerne er størst. Med tavlemøder får I synliggjort og italesat de udfordringer, I hver især løber ind i. Fordelen er her, at I får muligheden for at “spille hinanden gode”. Har man svært ved at nå sine mål, så er der måske gode råd at hente hos en kollega, som har stået i samme problem. Samtidig kan en afdeling være inspirator og motivator for en anden på nogle områder, mens den omvendt modtager på andre.

I får etableret en bæredygtig løsning, som giver resultater – også i fremtiden

Målstyring er med til at bane vejen for en bæredygtig løsning – velsmurte tandhjul, hvor maskineriet kører optimalt. Med en klar struktur, prioriteringer og mål kan alle i organisationen følge resultater og præstationer på måltavler i det enkelte team, i afdelinger og på ledelsesniveau. Tavlerne giver jer en garanti for, at I ikke ender i en situation, hvor I fejrer 1. kvartal med champagne uden at vide, at I er på vej ud af kurs. Tavlerne giver en indikation i tide, på de steder I bør sætte ind. Målstyring gør, at I fremadrettet kan arbejde målrettet, fordi værktøjet hele tiden tager udgangspunkt I jeres virkelighed nu og her. I får ikke bare et værktøj, men skaber grundlaget for en holdningsændring – også i fremtiden.