Temporært ledelsestomrum kan koste dyrt

Står I med et vigtigt mål, som skal nås, men har I ikke de rette ressourcer eller kompetencer? Carsten Lemtoft Olsen tilbyder projektledelse eller interim lederskab, så I fastholder fokus på målet.

Mit mål er altid at levere operative og bæredygtige løsninger. Jeg har en tydelig og inkluderende ledelsesstil, som fremmer stærke ledelsesteams og virker motiverende på medarbejderne.

Citat: Carsten Lemtoft

Interim lederskab eller projektledelse

Står I med en konkret opgave, der skal løses, et område, der skal have ekstra fokus eller et vigtigt mål, der skal nås. Carsten Lemtoft Olsen kan med flere års ledelseserfaring fra forskellige nationale og internationale selskaber udfylde det tomrum – enten ved at påtage sig en midlertidig lederrolle eller som projektleder på konkrete projekter. – Nå jeres mål hurtigere og bedre med transparens i målhierakiet og i organisationen – Mindsk varmetab mellem de organisatoriske niveauer – Øg eksekveringskraften markant. Udgangspunktet er altid jeres konkrete virkelighed.